Välkommen till Proshop!

pulp riot hair

L’ORÉALS FÖRPLIKTELSE TILL HÅLLBARHET

- Ett företags roll I att bidra till hållbar utveckling
 

L’Oréal tror starkt på att länder och regeringar inte ensamma kan bekämpa de utmaningar som följer klimatförändring och ojämlikheter i världen; även företag måste bidra.

Därför vill vi växa med våra sammarbetspartners på ett hållbart sätt genom att ta ansvar för de samfund vi verkar i, genom att:

1   Minska vårt avtryck på miljön
2  


Generera finansiella resultat genom hållbar tillväxt och genom att öka jobbmöjligheter

3   Öka det sociala värdet av våra produkter och stötta de grupper som producerar och köper våra produkter

 

 

Huvudresultat år 2018


Ett av L’Oréals åtaganden är att skapa 100 000 jobb till 2020 (från utgångpunkten 2005). Under 2018 hade 63 584 människor från underpriviligierade grupper fått tillgång till arbete.


Under 2018 har 79% av nya och renoverade produkter en förbättrad social eller miljömässig profil. Målet är 100% till år 2020.


Våra mål var att minska våra CO2 utsläpp med 60% - vi har redan nått 77%.


Våra insatser har blivit erkända externt: The Carbon Disclosure Program gav L’Oréal 3 A för tredje året i rad under 2018 för vår reducering av CO2; för vårt arbete mot skogsskövling och vårt initiativ för vattenbesparing.För tionde gången blev L’Oréal erkända som en av världens mest etiska företag av den oavhängiga organisationen Ethisphere.

MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN FRÅN VÅR TILLVÄXT

Vi är stolta över att ha ett gediget företag som växer med våra sammarbetspartners – producerar 38% mer jämfört med år 2005, medan vi samtidigt reducerar vårt miljömässiga avtryck med 37% avfall, 48% vatten och 77% CO2.


 
 

VI STANNAR INTE: MÅL EFTER 2020

L’Oréal gick med i initiativet New Plastics Economy som lanserades av Ellen McArthur Foundation år 2018.

L’Oréal går ofta samman med andra företag för att dela erfarenheter och kunskap med andra branscher (även med konkurrenter) för att uppmuntra alla till att bidra till hållbarhet.

L’Oréal förpliktigar sig till att all platsförpackning kommer vara återanvändningsbar, återvinningsbar eller komposterbar till 2025.

Även i norden har vi ett stort fokus på hållbarhet; våra kontor är i Green Buildings och vi sorterar avfall.

För vår nordiska distribution har vi ett fokus på att reducera CO2 för transporter, och med vårt nya lager i Sverige kommer vi att minska avstånd och påverkan.